Werkgroepen

V&VN Oncologie staat voor en stimuleert tot excellente zorg voor patiënten met kanker door het verbinden van verpleegkundigen en andere zorgprofessionals werkzaam in de oncologische zorg. De toenemende zorgvraag ten gevolge van het toenemend aantal kankerpatiënten in combinatie met het afnemende aantal professionals in de zorg vraagt om een efficiënte taakverdeling in de multidisciplinaire zorg voor kankerpatiënten en een brede inzetbaarheid van verpleegkundige zorgprofessionals in het oncologisch werkveld.

Een tumor- of themawerkgroep bestaat uit verpleegkundigen die affiniteit hebben met een specifiek deskundigheidsgebied of thema binnen de oncologie waarbinnen zij zich volgens de missie van V&VN Oncologie inzetten voor excellente zorg. Het doel is het bundelen en verspreiden van kennis en ervaring binnen een specifiek deskundigheidsgebied of thema en het ontwikkelen, aanbieden en actualiseren van diensten of producten met betrekking tot een specifieke patiëntencategorie ten behoeve van verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten of andere zorgprofessionals werkzaam in het oncologisch vakgebied.

Binnen V&VN Oncologie bestaan de volgende werkgroepen:

 • Themawerkgroep Immuno- Targeted Therapy
 • Themawerkgroep PsychoSociale Zorg
 • Tumorwerkgroep Hematologie
 • Tumorwerkgroep Mamma oncologie
 • Tumorwerkgroep Pulmonale Oncologie
 • Tumorwerkgroep Gastro Enterologie
 • Tumorwerkgroep Gynaecologie-oncologie
 • Tumorwerkgroep V&VN Neuro en Revalidatie

Tumorwerkgroep Gynaecologie-oncologie

De TWG gynaecologie-oncologie bestaat uit enthousiaste bevlogen professionals die werkzaam zijn binnen de dagelijkse praktijk en zorgpaden gynaecologische oncologie. Naast het bundelen van expertise is er ook een landelijk netwerk gevormd. Als TWG gynaecologie-oncologie maken wij ons hard voor:

 • uniformiteit en transparantie in de oncologische zorgverlening
 • het delen van de nieuwste kennis en inzichten
 • het leveren van een bijdrage aan de gynaecologische oncologische richtlijnen
 • samenwerking met alle andere gynaecologische oncologische partijen

Afgelopen periode is hard gewerkt om de basis van de TWG te ontwikkelen, een bijdrage te leveren aan richtlijnen en een start gemaakt om de expertise van deze TWG te delen. Maar dit is pas het begin, want de gynaecologische oncologische zorgverlening is multidisciplinair. Als TWG wordt gestreefd om krachten in deze specifieke zorg te bundelen. Wij, als TWG,  willen heel graag ons steentje bijdragen in het optimaliseren van zorg, maar de praktijk laat zien dat we niet volledig op de hoogte zijn van alle betrokken partijen in de gynaecologische oncologische zorg. Daarnaast merken wij dat zorgprofessionals niet  altijd op de hoogte zijn van de TWG gynaecologie-oncologie. Wij denken dat wij als TWG een toegevoegde waarde hebben juist vanuit onze verpleegkundig (specialisten) invalshoek in het ontmoeten, samenwerken en bundelen en delen van kennis!

Wij nodigen jullie van harte uit om onze stand op de V&VN Oncologiedagen te bezoeken. Wij kijken naar jullie uit!

Tumorwerkgroep Hematologie

De TWG Hematologie is een landelijk netwerk voor verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam binnen de hematologie. De TWG Hematologie staat voor:

 • het verbeteren van kwaliteit van zorg door het bundelen van theorie en praktijk
 • het stimuleren van innovatie
 • het bieden van mogelijkheden voor persoonlijke- en beroepsmatige ontwikkeling
 • het bieden van optimale gelegenheid voor het opbouwen van (in)formele netwerken

De TWG Hematologie profileert zich, nationaal en internationaal, binnen diverse werkgroepen, stakeholdersgroepen en de patiëntenvereniging. Daarnaast heeft de TWG Hematologie een actieve rol op het gebied van deskundigheidsbevordering en zet ze zich in ten behoeve van wetenschappelijk onderzoek. De TWG Hematologie fungeert ook als vraagbaak voor zorgprofessionals en biedt de mogelijkheid om kennis en kunde uit te wisselen.

De TWG Hematologie wil je graag uitnodigen om de plenaire bijeenkomst, met o.a. presentaties van collega’s uit het land, in maart of oktober te bezoeken. Wil je meer weten? Neem dan contact op via twghematologieoncologie@venvn.nl.

Tumorwerkgroep Mamma oncologie

De TWG Mamma-oncologie is een landelijk communicatieplatform voor gespecialiseerd verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in het gehele zorgpad mammacarcinoom. De TWG Mamma-oncologie heeft als doel om de kwaliteit van zorg aan patiënten, met mammacarcinoom, te optimaliseren. Dit wil ze bereiken door expertise te bundelen en kennis uit te wisselen. De TWG Mamma-oncologie profileert zich binnen diverse werkgroepen, stakeholdersgroepen en de patiëntenvereniging. Daarnaast heeft de TWG Mamma-oncologie een actieve rol binnen deskundigheidsbevordering, richtlijnontwikkeling en wetenschappelijk onderzoek.

Wil jij meewerken aan onze doelstelling:
Optimaliseren van de kwaliteit van zorg voor patiënten met een mammacarcinoom. Bundelen en uitwisseling van kennis. meld je dan aan bij de TWG mammaoncologie via de website V&VN.

Tumorwerkgroep Pulmonale Oncologie

De TWG Pulmonale Oncologie stimuleert en ondersteunt verpleegkundigen, binnen het specialisme pulmonale oncologie, om de kwaliteit van zorg te optimaliseren. De TWG PO heeft een actieve rol binnen deskundigheidsbevordering en wetenschappelijk onderzoek. De TWG PO fungeert tevens als vraagbaak voor zorgprofessionals om kennis en kunde uit te wisselen (alleen voor V & VN leden via mail).

Heb je interesse voor deze TWG neem contact met ons op via SIGpulmonaleoncologie@venvn.nl

Themawerkgroep PsychoSociale Zorg

Door actief te participeren binnen o.a. richtlijnontwikkeling, deskundigheidsbevordering en landelijk beleid levert de TWG PSZ een bijdrage aan het optimaliseren van kwaliteit van de psycho-sociale zorg. Daarnaast fungeert de TWG PSZ als aanspreekpunt, belangenbehartiger en kennispunt voor en door (oncologie) verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en andere geïnteresseerden.

Psychosociale zorg is een belangrijk aspect binnen de oncologische zorg en we komen graag in contact met verpleegkundigen die deze basale psychosociale zorg goed op de kaart willen zetten en een actieve bijdrage willen en kunnen leveren. Vind jij psychosociale zorg een belangrijk onderdeel van je werk en lijkt het je leuk en zinvol deze zorg te verbeteren? Sluit je dan bij ons aan! Voor meer informatie neem contact met ons op via sigpsychosocialezorg@venvn.nl

Tumorwerkgroep V&VN Neuro en Revalidatie

V&VN Neuro en Revalidatie Landelijke Werkgroep Neuro-Oncologie Verpleegkundigen (LWNO-v)

De LWNO-v is toegankelijk voor verpleegkundigen van niveau 4 en 5 en masterniveau die werkzaam zijn in de neuro-oncologie. Doel van de LWNO-v:

 • Bijdrage leveren aan de beroepsinhoudelijke ontwikkeling en professionalisering van verpleegkundigen en andere disciplines;
 • Deelname aan (landelijke) projecten en werkgroepen op het gebied van neuro-oncologie;
 • Kennisuitwisseling onder de leden met als doel eigen professionaliteit te vergroten en uniforme werkwijze;
 • Nationale en internationale ontwikkelingen volgen, en deze informatie uitdragen aan de achterban;
 • Geven van adviezen aan en beantwoorden van vragen van verpleegkundigen en verzorgenden werkzaam in de neuro-oncologie.

Themawerkgroep Immuno- Targeted Therapy (ITT)

De naam van deze TWG is ontstaan als gevolg van de snelle ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen binnen de immuno- en biotherapie, die naast biologische en immunologische werking ook een meer doelgerichte (op de tumorcel of target gerichte) werking hebben.

Door aandacht te schenken aan basiskennis, bijwerkingen en interventies rondom huidige en nieuwe behandelingen met ‘immuno- en targeted therapy’ voor de verpleegkundige praktijk stimuleert en ondersteunt de TWG ITT verpleegkundigen.

De TWG ITT heeft een actieve rol binnen deskundigheidsbevordering en wetenschappelijk onderzoek. De TWG ITT fungeert tevens als communicatieplatform voor zorgprofessionals om kennis en kunde uit te wisselen (via mail).

Voor vragen of interesse neem vrijblijvend contact met ons op via T.Graas@vumc.nl of  C.Roth@vumc.nl  Wij horen het graag!