arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Algemene informatie

Doelstelling Oncologiedagen

  • overdragen van kennis en informatie over kanker en daaraan gerelateerde thema’s;
  • bevorderen van persoonlijke, sociale en communicatieve vaardigheden ten behoeve van de zorg voor mensen met kanker;
  • stimuleren van meningsvorming ten aanzien van ethische en vakinhoudelijke onderwerpen;
  • kunnen delen van persoonlijke ervaringen;
  • creëren van netwerkmogelijkheden voor deelnemers;
  • presenteren van aspecten binnen de verpleegkundige beroepsuitoefening.

Doelgroep

De V&VN Oncologiedagen zijn bedoeld voor (oncologie)verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten, physisian assistants, researchverpleegkundigen, docenten, onderzoekers, beleids- en staffunctionarissen en leidinggevenden. Daarnaast is het mogelijk voor een beperkt aantal studenten verpleegkunde om deel te nemen aan de V&VN oncologiedagen.

Accreditatie

Accreditatie wordt aangevraagd bij:

Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals
V&VN Oncologiedagen dag 1
V&VN Oncologiedagen dag 2

Verpleegkundig Specialisten Register
V&VN Oncologiedagen dag 1
V&VN Oncologiedagen dag 2

Nederlandse Associatie van Physician Assistants (NAPA)
V&VN Oncologiedagen dag 1
V&VN Oncologiedagen dag 2

V&VN Research professionals
V&VN Oncologiedagen dag 1
V&VN Oncologiedagen dag 2

Ontbijtmeetings, lunchmeetings en avondsymposiums worden ook ter accreditatie aangevraagd