Organisatie

De organisatie van de V&VN Oncologiedagen is in handen van de Commissie V&VN Oncologiedagen, onderdeel van de V&VN Oncologie. De commissie bestaat uit collega’s van diverse werkvelden binnen de oncologie/ hematologie. De commissie streeft naar een professioneel programma dat voor iedereen iets te bieden heeft en dat rekening houdt met verschillende niveaus van kennis en expertise. Ontwikkelingen binnen de oncologische zorg, zowel in de literatuur als in de praktijk, worden vertaald naar inspirerende sessies die als doel hebben de deskundigheid van de (verpleegkundige) professionals te bevorderen.

De leden van de commissie V&VN Oncologiedagen dagen jou uit om mee te denken over het programma van de V&VN  Oncologiedagen! Interesse om als tijdelijk lid toe te treden aan de commissie? Neem vrijblijvend contact op met onze voorzitter Eelke Lemmens via mail oncologiedagen@gmail.com of bezoek onze stand tijdens de V&VN Oncologiedagen.