arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

38e V&VN Oncologiedagen

Op (15) 16 en 17 november aanstaande gaan de 38e V&VN Oncologiedagen van start. Ondanks de aanhoudende COVID-19 pandemie is er afgelopen maanden hard gewerkt om een keuze te maken in de ruim 100 onderwerpen die aangedragen zijn vanuit de commissies, netwerken, thema – en tumorwerkgroepen met als doel een inspirerend programma voor de zorgprofessional in de oncologische zorg! Dit laat zien dat de zorg rondom de oncologische patiënt volop in ontwikkeling is ondanks de huidige omstandigheden.

Tijdens de webinars ‘Oncologiedagen’ in 2020 werd al duidelijk dat tijdens de 1e COVID-19 golf het aantal kankerdiagnoses verminderd is. Tijdens de 38e V&VN Oncologie wordt stil gestaan welke impact COVID-19 heeft op de oncologische zorg. Daarbij zullen we ook aandacht hebben voor hetgeen COVID-19 ons, als oncologische zorgprofessionals, gebracht heeft.  Een ander plenair thema wat aan bod komt is ‘taboe’. Hierbij wordt stilgestaan bij bepaalde soorten kanker die niet echt makkelijk ter tafel komen zoals kanker onder de gordel. Daarnaast staan we stil bij de dood. Hoewel dit thema afgelopen jaren bespreekbaarder is geworden, blijft het een lastig onderwerp. Verder bieden de 38e V&VN Oncologiedagen een gevarieerd programma wat vertaalbaar is voor elke praktijk. Er zijn paralelsessies die zich richten op leeftijdspecifieke zorg, zorg voor naasten en nieuwe ontwikkelingen.

Het streven is om in november fysiek samen te komen in de ReeHorst te Ede. Mocht dit niet mogelijk zijn, gezien geldende voorschriften vanuit het RIVM, zal het gehele congres virtueel plaatsvinden.