arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

De commissie V&VN Oncologiedagen nodigt jou uit om mee te denken in de mogelijkheden van digitale scholing. Vul deze survey voor 6 juli a.s. Alvast veel dank voor het invullen!

Annulering V&VN Oncologiedagen 2020

Helaas heeft V&VN Oncologie, door de coronacrisis, het besluit moeten nemen om de V&VN Oncologiedagen van november 2020 te annuleren. Deze congresdagen staan normaliter in het teken van kennisdeling, ontmoeting en verbinding. Met name de laatste twee thema’s zijn moeilijk te verenigen binnen de huidige richtlijnen van het RIVM en de onzekerheid over het verdere beloop van de coronacrisis. Deze argumenten vormen de basis om te besluiten het congres in deze fysieke vorm te annuleren. Uiteraard betreurt V&VN Oncologie het zeer dat deze inspirerende en goedbezochte congresdagen niet doorgaan, maar denkt tegelijkertijd dat dit het meest verstandige besluit is gezien de omstandigheden.

Om aan de behoefte aan deskundigheidsbevordering te kunnen voldoen, wordt nu onderzocht welke alternatieve mogelijkheden er zijn om dit te laten plaatsvinden. Er wordt gedacht aan het organiseren van webinars of iets dergelijks voor onze oncologische zorgprofessionals. Vanzelfsprekend zal V&VN Oncologie jullie informeren via de verschillende communicatiekanalen wanneer hier meer duidelijkheid over is.

V&VN Oncologie gaat er vanuit dat op 16 & 17 november 2021 de V&VN Oncologiedagen weer als vanouds georganiseerd zullen gaan worden.

Mede namens  Commissie V&VN Oncologiedagen en het bestuur van de V&VN Oncologie,

Natascha Schrama en Cora Vegter