arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

De congrescommissie van de V&VN Oncologiedagen is momenteel drukdoende om te kijken in welke vorm de V&VN Oncologiedagen 2020 kunnen plaatsvinden.
Uiteraard worden hierbij de richtlijnen van het RIVM rondom COVID-19 in acht genomen. We hopen u hierover op korte termijn te informeren.