Netwerken

Een netwerk valt onder het decentrale deel van de vereniging en is georganiseerd rondom een specifiek deel van de oncologie.
Een netwerk organiseert bijeenkomsten om ervaring en kennis uit te wisselen.

Binnen V&VN Oncologie bestaan de volgende netwerken:

 • Netwerk Leeftijd Specifieke Zorg
 • Netwerk LOOV
 • Netwerk 1e lijn oncologieverpleegkundige
 • Netwerk Oncologische Dagbehandelingen
 • Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie

Netwerk 1e lijn oncologieverpleegkundige

Met veel enthousiasme is het nieuwe netwerk voor 1e lijns oncologieverpleegkundigen, in samenwerking met de V&VN Oncologie, opgezet. Profilering, positionering, samenwerking, kennisuitwisseling en deskundigheid staan hoog op de agenda. De volgende stap is om het netwerk te versterken en krachten te bundelen.

Netwerk Landelijk Overleg Oncologieverpleegkundigen en Verpleegkundig specialisten (LOOV)

Het netwerk LOOV is gericht op uitwisseling van informatie van de dagelijkse praktijk m.b.t. oncologie en hematologie en fungeert als landelijke vraagbaak voor en door onze LOOV-leden.

Door deze uitwisseling van informatie met betrekking tot kennis en vaardigheden op instellings- en landelijk niveau door de verpleegkundige beroepsbeoefenaars vanuit de werkvelden oncologie en hematologie waardoor de drempel voor het implementeren van innovaties verlaagd wordt.

Ieder enthousiast lid van de V&VN Oncologie, die een actieve bijdrage wil leveren aan de doelstelling kan lid van het LOOV worden. Voor het aanmelden bij het LOOV kun je contact opnemen via dit mailadres LOOVleden@outlook.com

Netwerk Oncologische Dagbehandeling (NOD)

Het NOD heeft de volgende doelen met betrekking tot subspecialisatie oncologische zorg in dagbehandeling:

 • ondersteunt en promoot het netwerk voor verpleegkundigen
 • Dient als communicatie platform voor de verpleegkundigen
 • Identificeert en initieert specifieke zorgvragen zoals de continuïteit van zorg tussen dagbehandeling en de 1e en 2e lijnszorg, behoeften van patiënten in dagbehandeling (complementaire zorg, psychosociale zorg);
 • Bundelt kennis en ervaring en draagt zorg voor uitwisseling hiervan;
 • Brengt belangrijke thema’s onder de aandacht zoals: organisatie en logistiek van zorg (bijvoorbeeld verpleegkundig spreekuur), hulpmiddelen ten behoeve van zorg in dagbehandeling, verpleegkundige competenties;
 • Organiseert 2 x per jaar een leden bijeenkomst op locatie
 • Wij zijn altijd op zoek naar enthousiaste leden die onze kerngroep Oncologische Dagbehandeling kunnen ondersteunen met het voorbereiden van de 2 jaarlijks terugkerende ledenbijeenkomsten op locatie. Bij vragen en/of aanmelden voor een ledenbijeenkomst kunnen jullie contact opnemen met hellen.d.vries@catharinaziekenhuis.nl

Netwerk Verpleegkundig Specialisten Oncologie

Het netwerk verpleegkundig Specialisten Oncologie is opgericht op 27 juni 2013. Het doel van het netwerk VS is het uitwisselen van kennis en ervaringen door VS Oncologie en VS Palliatieve Zorg waarbij patiëntenzorg, deskundigheidsbevordering en onderzoek centraal staan. Ook jij, als VS, kunt lid worden van dit netwerk! Daarnaast zijn we altijd op zoek naar actieve leden binnen dit netwerk.

Heb je interesse stuur een mail naar netwerkVSoncologie@venvn.nl