Commissies

V&VN Oncologie maakt onderscheid in een centraal deel van de vereniging en een decentraal deel.

Het centrale deel van de vereniging is het bestuur, de Algemene Leden Vergadering (ALV) en de commissies. De commissies zijn door het bestuur zijn ingesteld. Ze zijn van belang voor alle leden van de vereniging en krijgen een duidelijke opdracht vanuit het bestuur.

Binnen V&VN Oncologie bestaan de volgende commissies:

 • Commissie V&VN Oncologiedagen
 • Commissie Oncologica
 • Commissie Richtlijnen
 • Commissie Deskundigheid
 • Commissie Media en Communicatie
 • Commissie Onderzoek

Commissie V&VN Oncologiedagen

Deze commissie stelt het programma van de V&VN Oncologiedagen samen. De commissie streeft naar een professioneel programma dat voor iedereen iets te bieden heeft en dat rekening houdt met verschillende niveaus van kennis en expertise. Ontwikkelingen binnen de oncologische zorg, zowel in de literatuur als op de werkvloer, worden vertaald naar inspirerende sessies die als doel hebben de deskundigheid van de (verpleegkundige) professionals  te bevorderen.

Voor vragen neem contact op met de commissie V&VN Oncologiedagen via onze voorzitter Eelke Lemmens: oncologiedagen@gmail.com

Commissie Deskundigheid

De Commissie Deskundigheid is voor zowel centrale- als decentrale organen binnen V&VN Oncologie ondersteunend bij de organisatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten. Daarnaast is de commissie verantwoordelijk voor het beheer van het deskundigheidsgebied Oncologie binnen het Kwaliteitsregister V&VN. Tevens biedt de commissie Deskundigheid jou de mogelijkheid om subsidie aan te vragen om een (inter)nationaal congres te bezoeken. Deze commissie is dé sleutel tot jouw kennis-injectie!

Wil je meer informatie wat deze commissie voor jou kan doen stuur een mail naar ciedeskundigheidoncologie@venvn.nl

Commissie Media en Communicatie

De Commissie Media en Communicatie heeft als taak de website te onderhouden, de achterban op de hoogte te brengen van nieuws die het vakgebied aangaan en een samenhangend social media plan te ontwikkelen. Uitingen in media, zowel geschreven als digitaal, gaan via de werkgroep om uniformiteit te waarborgen. Op dit moment zijn we bezig met het maken van een social mediaplan, huisstijl wordt doorgetrokken naar nieuwe banners.

Daarnaast gaan we kijken hoe we de leden via de website en andere mogelijkheden op de hoogte brengen. Wij komen 2x per jaar samen. Vind jij het leuk om met ons mee te denken? Neem vrijblijvend contact op via de mail: s.de.bruin@hotmail.com

Commissie Oncologica

Het tijdschrift Oncologica is een uitgave van V&VN Oncologie dat vier keer per jaar in een oplage van 3200 exemplaren verschijnt en wordt verstuurd naar de leden van V&VN Oncologie. De redactie stelt het op prijs om naast vakinhoudelijke artikelen op het gebied van de oncologieverpleegkunde, informatie te ontvangen over actualiteiten (bijv. nieuwe verpleegmethoden, interventies e.d.) en reacties op artikelen. Daarnaast zijn wij voor onze rubriek ‘Uit de Praktijk’ op zoek naar uitgevoerde innovatie uit jouw praktijk.

Bezoek de website van V&VN Oncologie http://www.oncologieverpleging.nl/85/oncologica of mail ons via oncologica@venvn.nl. Of kom naar de onze stand op de V&VN Oncologiedagen op de beursvloer en praat mee over ideeën voor Oncologica.

Commissie Onderzoek

Deze commissie stelt zich ten doel het initiëren, stimuleren en bundelen van verpleegkundig oncologisch onderzoek en hanteert daarbij de volgende uitgangspunten:

 • Het bevorderen van samenwerking ten aanzien van wetenschappelijk onderzoek onder leden van de V&VN oncologie, externe partners en patiëntenverenigingen
 • Het opstellen en onderhouden van onderzoek(s)lijnen
 • Het identificeren en beoordelen van (nieuwe) financieringsmogelijkheden om onderzoek te ondersteunen
 • Het aanmoedigen van publicaties en verspreiding onderzoeksresultaten
 • Het delen van expertise en het aanbieden van onderwijs
 • Het participeren in onderzoeksaanvragen
 • Het ontwikkelen van strategieën rondom het bevorderen van evidence based nursing
 • Ervoor zorg dragen dat gezamenlijke onderzoeksprojecten voldoen aan de richtlijn gedragscode geneesmiddelenreclame (CGR)

Voor deze nieuwe commissie zijn wij op zoek naar leden. Wil je meer informatie of je aanmelden om mee te doen? Je kunt ons bereiken via cieonderzoekoncologie@venvn.nl

Commissie Richtlijnen

De Commissie Richtlijnen maakt zich sterk voor de patiënt en de verpleegkundige!
De oncologische patiënt krijgt op basis van richtlijnen de beste zorg. De Commissie Richtlijnen zorgt ervoor dat verpleegkundigen, namens V&VN Oncologie, een optimale bijdrage kunnen leveren aan de ontwikkeling van multidisciplinaire oncologische richtlijnen.

Verpleegkundigen kunnen, als lid van V&VN Oncologie, een bijdrage leveren in verschillende fasen van de richtlijnencyclus:

 • stap 1: vragen uit de huidige praktijk benoemen om in de richtlijn te beantwoorden;
 • stap 2: voorbereiding
 • stap 3: deelnemen aan een multidisciplinaire richtlijnwerkgroep;
 • stap 4: commentaar geven op een concept richtlijn;
 • stap 5: een rol te spelen bij de autorisatie van een richtlijn;
 • stap 6: een rol spelen bij het gebruik van een richtlijn;
 • stap 7: aangeven in welke mate een update van de richtlijn noodzakelijk is.

De commissie is op zoek naar een enthousiaste lid die de commissie Richtlijnen wil versterken. Heb je belangstelling en/of behoefte aan meer informatie, mail naar de commissie via richtlijnen.oncologie@venvn.nl