V&VN gerelateerde afdelingen

Vind je het belangrijk om bij te blijven? Wil je kennis en ervaring uitwisselen? Of wil je zelf actief aan de slag om je vak verder te ontwikkelen en op de kaart te zetten? Naast je lidmaatschap van de V&VN en de afdeling Oncologie zijn er nog meerdere gerelateerde afdelingen/platforms. Lees er meer over op deze pagina of bezoek ze op het V&VN Plein tijdens de V&VN Oncologiedagen.

Gerelateerde afdelingen

  • V&VN Palliatieve Zorg
  • V & VN Antroposofische Zorg
  • V & VN Wetenschap in Praktijk
  • V & VN Wondexpertise

V&VN Palliatieve Zorg

De V&VN Palliatieve Zorg draagt bij aan de professionalisering van verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten werkzaam in de palliatieve zorg in verbinding met elkaar en anderen.

Daarbij heeft zij als visie dat zij wil  bijdragen aan goede zorg voor patiënten in de palliatieve fase van een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Dit doet zij door de beroepsuitoefening van verzorgenden, verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten in de palliatieve zorg te optimaliseren. Hiervoor is de ontwikkeling en toepassing van kennis uit het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland en de richtlijnen palliatieve zorg (pallialine) van cruciaal belang. Door het in kaart brengen van het ‘specifieke’ van de palliatieve zorg en de bijbehorende competenties maken wij inzichtelijk voor onszelf en voor anderen wat nodig is voor het verlenen van kwalitatief goede palliatieve zorg. Onze afdelingsactiviteiten zijn er op gericht te fungeren als ontmoetingsplaats, vraagbaak, klankbord en spreekbuis voor en namens onze doelgroep binnen de palliatieve zorg.  Wij brengen algemene en specialistische kennis op het gebied van palliatieve zorg bij elkaar en stellen deze beschikbaar aan professionals die betrokken zijn bij of interesse hebben in de zorg voor mensen met een levensbedreigende ziekte.

De afdeling Palliatieve Zorg is een belangrijke samenwerkingspartner bij ontwikkeling van kennis en beroepsinhoud  op het gebied van de palliatieve zorg.

Dit houdt in dat V&VN Palliatieve Zorg ernaar streeft om:

  • de ontmoeting en verbinding tussen de verzorgende, verpleegkundige en verpleegkundig specialisten werkzaam in de palliatieve zorg te bevorderen.
  • verzorgenden, verpleegkundigen  en verpleegkundig specialisten in de palliatieve zorg met specialistische inhoudelijke kennis te ondersteunen in hun werk
  • verzorgenden, verpleegkundigen  en verpleegkundig specialisten te stimuleren  om continue te blijven werken aan de persoonlijke ontwikkeling m.b.t. het deelgebied palliatieve zorg​
  • te fungeren als aanspreekpunt en partner in gesprekken (o.a. VWS) en discussies die in het bijzonder de zorg en het verplegen van palliatieve patiënten  betreffen.

Voor aanmelding lidmaatschap kun je terecht op onze website: palvoorprofs.nl. Voor vragen kun je mailen naar palliatievezorg@venvn.nl