arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Sponsoren

Sponsor mogelijkheden

Helaas heeft V&VN Oncologie, door de coronacrisis, het besluit moeten nemen om de V&VN Oncologiedagen van november 2020 te annuleren. Deze congresdagen staan normaliter in het teken van kennisdeling, ontmoeting en verbinding. Met name de laatste twee thema’s zijn moeilijk te verenigen binnen de huidige richtlijnen van het RIVM en de onzekerheid over het verdere beloop van de coronacrisis. Deze argumenten vormen de basis om te besluiten het congres in deze fysieke vorm te annuleren. Uiteraard betreurt V&VN Oncologie het zeer dat deze inspirerende en goedbezochte congresdagen niet doorgaan, maar denkt tegelijkertijd dat dit het meest verstandige besluit is gezien de omstandigheden.

Om aan de behoefte aan deskundigheidsbevordering te kunnen voldoen, wordt nu onderzocht welke alternatieve mogelijkheden er zijn om dit te laten plaatsvinden. Er wordt gedacht aan het organiseren van webinars of iets dergelijks voor onze oncologische zorgprofessionals. Indien u interesse heeft om een bijdrage te leveren aan één van deze activiteiten kunt u contact opnemen met Marcus Meeuwssen, De Media Collega’s: marcus@demediacollegas.nl | 06 42 34 40 31.

Wij hopen op uw begrip en mede namens V&VN Oncologie en de congrescommissie hopen wij op 16 & 17 november weer op uw bijdrage te mogen rekenen voor de Oncologiedagen 2021.

De Media Collega’s
Lage Mosten 51
4822 NK Breda
T: 085 130 43 21

Logo groot RGB
De 37e editie van de V&VN Oncologiedagen werd mede mogelijk gemaakt door:

Gouden sponsoren

Zilveren sponsoren