arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

programma webinars

De V&VN Oncologiedagen webinars ‘vak- en vliegwerk’ vinden plaats op 16, 17 & 18 november 2020. Op deze 3 avonden wordt, gedurende 2 uur, online stil gestaan bij onder andere colon-, pancreas-, long- en prostaatcarcinoom. Daarnaast is er ook aandacht voor hematologie, ouderen & kanker en palliatieve zorg. Hieronder vind je het voorlopige programma, momenteel worden de puntjes op de spreekwoordelijke “i” gezet binnen het programma. 

 

maandag 16 nov

Webinar: maandag 16 november

19:30

Kankerzorg in cijfers en trends

20:00

Coloncarcinoom

20:30

Pancreaskanker

21:00

Uitreiking P-Bokaal

21:30

Einde webinar

dinsdag 17 nov

Webinar: dinsdag 17 november

19:30

Hematologie

20:00

Beslissingen laatste levensfase

20:30

Rouwverwerking

21:30

Einde webinar

woensdag 18 nov

Webinar: woendsag 18 november

19:30

Longkanker

20:00

Ouderen & Kanker

20:30

Bewegen & Kanker

21:00

Bewegen bij hormoontherapie (prostaatkanker)

21:30

Einde webinar