arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Programma

De V&VN oncologiedagen 2023 vindt fysiek plaats in de ReeHorst te Ede.

De commissie is op het moment druk bezig met het programma samen te stellen. Houdt de website goed in de gaten voor het programma (20) 21 en 22 november 2023.

.

maandag 20 nov

18:30

Ontvangst en registratie

n.t.b.

19:00

Avondsymposium I Focus op GE oncologie

Avondsymposium I

Titel: Focus op GE oncologie

Tijdens dit symposium ligt de focus op 2 indicaties binnen de GE oncologie: gemetastaseerd / gevorderd cholangio carcinoom en gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Voor beiden wordt de laatste stand van wetenschap en de nieuwe inzichten op het gebied van behandeling gepresenteerd. Hierbij is er ook aandacht voor de moleculaire subgroepen die steeds belangrijker worden bij het bepalen van een behandelplan. Uiteindelijk moet deze wetenschappelijke kennis toegepast worden in de praktijk, waarin geen patiënt hetzelfde is. Hoe doen we dit samen zo goed mogelijk voor de patiënt? En hoe en wanneer is moleculaire diagnostiek onderdeel van dit traject?

Dit avondsymposium wordt vormgegeven en mede mogelijk gemaakt door Servier Nederland Farma B.V. Deelname is inclusief buffet.

 

Programma: Focus op GE Oncologie

Voorzitter: Dhr. J. Ouwerkerk, research coördinator oncologie, LUMC, Leiden

Cholangiocarcinoom: de rol van moleculaire diagnostiek bij nieuwe behandelopties

Recent zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van cholangiocarcinoom, met name op het gebied van moleculaire subgroepen. Daarmee komt er voor patiënten meer zicht op een 2e lijns behandeloptie. Welke moleculaire subgroepen zijn allemaal relevant (ESMO richtlijn november 2022)? Welke middelen zijn er of worden onderzocht binnen deze groepen? En waar moeten we rekening mee houden in de praktijk om dit voor individuele patiënten in te kunnen zetten?

Spreker; TBC

Colorectaalcarcinoom: de keuzes in het behandelplan

Wat zijn de behandelopties in 1e, 2e, 3e lijn? Hoe en op basis van welke factoren kies je met een individuele patiënt het beste behandelplan? Hoe begeleid je een patiënt gedurende dit hele traject, van de ene behandellijn naar de volgende? Welk onderzoek loopt er nu wat mogelijk veelbelovend is voor de toekomst?

Spreker: TBC

Dit avondsymposium wordt vormgegeven en mede mogelijk gemaakt door Servier Nederland Farma B.V. Deelname is inclusief buffet.

21:30

Afsluitende borrel

dinsdag 21 nov

07:30

Ontvangst en registratie deelnemers ontbijtmeetings

08:00

Ontbijtmeeting I E-Health en digitale vooruitgang bij de oudere patiënt

Ontbijtmeeting 1 V&VN Oncologiedagen

Datum: dinsdag 21 november 2023

Titel: E-Health en digitale vooruitgang bij de oudere patiënt

Tijdens deze ontbijtmeeting is online begeleiding bij onze patiënten niet meer weg te denken bij de oncologische zorg waarbij deze meeting met name kijken naar de oudere patiënt.
Tijdens deze ontbijtmeeting delen oncologische zorgverleners/verpleegkundigen hun ervaringen bij de oudere patiënt met online patiënten begeleidingsprogramma’s vanuit de praktijk. Hierbij kun je denken aan E-Health en de digitale vooruitgang bij oudere patiënt.

De namen van de sprekers volgen spoedig.

Deelname is inclusief ontbijt

OBM2

09:00

Ontvangst en registratie deelnemers + opening Beursvloer

10:00

Opening

10:05

Welkom door bestuur V & VN Oncologie

11:30

The future of health

11:00

Pauze

12:15

Met je kale kop op Tinder

12:15

n.t.b.

12:30

Lunch pauze

12:30

Lunchmeeting I: De kankerpatiënt centraal bij de keuze voor een oncologische behandeling

Lunchsymposium 1 V&VN Oncologiedagen

Datum: 21 november 2023

Titel: De kankerpatiënt centraal bij de keuze voor een oncologische behandeling

Tijdens dit symposium zullen we ingaan op de keuzehulp voor patiënten met gemetastaseerd colorectaal carcinoom waarbij er onder andere gesproken wordt over start eerstelijns behandeling en switchen naar een andere behandeling vanwege progressie of toxiciteit

Verder komt het informeren over ziekte en behandeling aan de orde waarbij de focus vooral ligt bij patiënten die moeite hebben om informatie over ziekte en gezondheid te vinden, te begrijpen en toe te passen. Hierbij denken we aan mensen met een lage opleiding, ouderen en migranten. Zij hebben ook vaker chronische ziekten en psychische problemen. Het is daarom belangrijk om deze patiënten te herkennen en op een begrijpelijke manier mee te communiceren, zoals het gebruik maken van praatkaarten.

Het derde onderwerp dat aan de orde komt tijdens dit lunchsymposium is het aanbieden van zangles aan de patiënt met kanker, waarom en hoe?
( Ziekenhuis biedt zangles aan patiënt met kanker (nos.nl) )

Namen van sprekers volgen spoedig

Deelname is inclusief lunch

Parallel ronde 1

Van 13:30 uur tot 14:30 uur vindt parallel ronde 1 plaats. U kunt tijdens deze ronde uit de onderstaande sessies kiezen

1.1 In gesprek met V&VN Oncologie

13:30

Samen beslissen

Sprekers: nog niet definitief

Sessie-informatie
Paneldiscussie o.l.v. Natascha Schrama

Panelleden:
Leonore Boegstraaten, NFK
Desiree Hiarwassers, ervaringsdeskundige
Marieke Groot, Lector Persoonsgerichte (Palliatieve) Zorg Hogeschool Rotterdam

Het ‘samen beslissen’ lijkt een plaats te hebben binnen de oncologische zorg. Shared decision making (SDM) is een aanpak waarbij cliënten die voor een beslissing komen te staan ​​informatie krijgen van hun professionals waarop ze hun beslissing kunnen baseren (Elwyn et al.,  2012 ). De praktijk laat zien dat er verschillende methodieken toegepast worden waarbij uniformiteit nog ontbreekt (Bomhof-Roordink et al, 2019). Het principe van SDM is dat er vanuit alle partijen gewogen keuzes en besluiten worden toegepast. Afgelopen jaren zijn er veel tools, hulpmiddelen, richtlijnen en modellen ontwikkeld om het SDM toe te passen, maar de praktijk laat zien dat hier nog grote uitdagingen liggen (van der Weijden et al, 2022).

Uitgebreidere tekst
In 2013 publiceerde de Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ) het adviesrapport ‘De Participerende Patiënt’. In dit rapport is gesteld dat het leveren van een behandeltraject moet aansluiten op de voorkeuren, waarden en behoeften van de individuele patiënt waarbij een actieve patiëntparticipatie, door middel van gezamenlijke besluitvorming, gewenst is. Het RVZ (2013) stelt hierbij de volgende definitie; “om zorg goed aan te laten sluiten bij de preferenties van de patiënt is het noodzakelijk dat de patiënt participeert in de zorg. Dit betekent meedoen in de besluitvorming en meedoen in de behandeling.”

Gezamenlijke besluitvorming gaat uit van het principe dat de patiënt en de zorgverlener samen beslissen over diagnostiek of behandeling. De patiënt is actief in de besluitvorming. De patiënt en de zorgverlener bespreken de verschillende opties, de voor- en nadelen en welke overwegingen belangrijk zijn voor de patiënt. Zo komen ze samen tot een goede en passende beslissing over diagnostiek of behandeling (Jesus & Silva,  2016; Wieringa et al.,  2019; Raats & Versluijs, 2020).

Kuijpers et al. (2022) heeft aangetoond dat, in perceptie van (ex-)kankerpatiënten, een aantal essentiële elementen voor effectief SDM onvoldoende besproken tijdens de besluitvorming over de behandeling van kanker.

Literatuur:

  • Bomhof-Roordink H, Gärtner FR, Stiggelbout AM, et al. Key components of shared decision making models: A systematic review. BMJ Open 2019;9: e031763. https://doi.org/10.1136/bmjopen-2019-031763
  • Elwyn G, Frosch D, Thomson R, JosephWilliams N, Lloyd A, Kinnersley P, e.a. Shared decision making: a model for clinical practice. J Gen Intern Med 2012;27: 1361-7
  • Jesus TS, Silva IL. Toward an evidence-based patient-provider communication in rehabilitation: linking communication elements to better rehabilitation outcomes. Clinical Rehabilitation. 2016;30(4):315-328. doi:1177/0269215515585133
  • Kuijpers MMT, van Veenendaal H, Engelen V, Visserman E, Noteboom EA, Stiggelbout AM, May AM, de Wit N, van der Wall E, Helsper CW. Shared decision making in cancer treatment: A Dutch national survey on patients’ preferences and perceptions. Eur J Cancer Care (Engl). 2022 Jan;31(1):e13534.
  • Raad voor de Volksgezondheid & Zorg (RVZ), (2013). De participerende patiënt.
  • Raats I, Versluijs M,. Richtlijnontwikkeling; Een praktische handleiding voor patiëntenvertegenwoordigers. PGO support 2020; pag. 23
  • Van der Weijden T, van der Kraan J, Brand PLP, van Veenendaal H, Drenthen T, Schoon Y, Tuyn E, van der Weele G, Stalmeier P, Damman OC, Stiggelbout A. Shared decision-making in the Netherlands: Progress is made, but not for all. Time to become inclusive to patients. Z Evid Fortbild Qual Gesundhwes. 2022 Jun;171:98-104.
  • Vermeer, K. ‘SDM is veel ingewikkelder dan we ooit dachten’. Ned Tijdschr Evid Based Pract 13, 21–23 (2015). https://doi.org/10.1007/s12468-015-0032-3
  • Wieringa, TH, Rodriguez-Gutierrez, R. , Spencer-Bonilla, G. , de Wit, M. , Ponce, OJ , Sanchez-Herrera, MF , Espinoza, NR , Zisman-Ilani, Y. , Kunneman, M. , Schoonmade, LJ , Montori, VM , & Snoek, FJ ( 2019 ). Keuzehulpmiddelen die elementen van gedeelde besluitvorming bij chronische ziekten vergemakkelijken: een systematische review . Systematische recensies , 8 ( 1 ), 121 .https://doi.org/10.1186/s13643-019-1034-4

1.3 Kanker & Leven

13:30

Workshop 'Klinisch redeneren'

Mirella Eimers-Janssen, Docent Verpleegkunde, HAN

Sessie-informatie
Klinisch redeneren (KR) is de vaardigheid om vanuit een kritisch denkproces en een kritische houding, eigen observaties en interpretaties te koppelen aan medische kennis (fysiologie, anatomie, pathologie, farmacologie). Zo kunnen verpleegkundigen goed onderbouwen welke verpleegkundige interventies zij moeten inzetten bij een ziektebeeld of verpleegprobleem en welke vervolgstappen ze moeten nemen (Marc Bakker, 2014). Door toepassing van KR wordt het zorgproces efficiënter en verloopt de communicatie concreter, hetgeen bijdraagt aan de kwaliteit van zorg.

Er zijn verschillende definities van KR in omloop, maar wat duidelijk naar voren komt is dat KR de basis is van ons professionele handelen. Deze competentie heb je nodig omdat je werkt met zorgsituaties die onvoorspelbaar zijn en waarin vaak sprake is van een hoge mate van complexiteit.

Het ‘klinisch redeneren’ wordt in het beroepsprofiel Verpleegkunde 2020 beschreven als een continu proces, waarbij het gaat om risico-inschatting, vroeg signalering, probleemherkenning, interventie en monitoring. Dit proces draagt bij aan het behouden van de eigen regie en zelfredzaamheid van de zorgvrager. Op deze wijze zorgt de verpleegkundige ook voor het optimaal functioneren van de zorgvrager in het dagelijks leven. (V&VN, 2012: p-16-17).

Kort samengevat komt het er dus op neer dat KR het nadenken over je professioneel handelen in de praktijk is. Deze korte definitie maakt direct duidelijk dat KR zich niet beperkt tot de arts of de verpleegkundige. Het is een proces dat in feite alle professionals in de zorg behoren te doorlopen in het contact met hun zorgvragers (van Stralen, 2015). Het gaat primair om het proces van kritisch denken om zo tot het beste besluit te komen over de zorg voor (individuele) zorgvragers. (Dobber et al, 2016)

1.4 Mirella Eimers-Janssen

1.5 Open abstracts

14:30

Pauze

Parallel ronde 2

Van 15:00 uur tot 16:00 uur vindt parallel ronde 2 plaats. U kunt tijdens deze ronde uit de onderstaande sessies kiezen

15:00

Mijn ZORG nu en later

Jolanda Peijster, verpleegkundig specialist, UMC Utrecht & Carina Verstraete, verpleegkundig specialist, UMC Utrecht

Sessie-informatie
In onze poliklinische praktijk ervaren wij dat het bespreken van behandelwensen en -beperkingen vaak pas laat in het behandeltraject wordt besproken. Hierbij focust het gesprek zich veelal op wel/niet reanimeren of beademen. Daarnaast ontbreken er zowel voor de patiënt als voor de zorgverlener handvatten om het gesprek te voeren.

Hierdoor wordt er onvoldoende of te laat rekening gehouden met de behoeften en voorkeuren van de patiënt als het gaat om besluitvorming t.a.v. behandeling en begeleiding.

In samenspraak met patiënten en collega’s hebben wij een gesprekstool ontwikkeld om structureel en in een vroeg stadium met de patiënt het gesprek aan te gaan. Daarnaast hebben we ook een literatuuronderzoek gedaan.

Op dit moment loopt er een pilot en doen we verder onderzoek. Nieuwsgierig hoe ook jij vroegtijdig het gesprek aan kan gaan?
Kom dan naar onze sessie tijdens de oncologiedagen.

2.1 Jolande Peijster

2.2 AYA-zorg

15:00

Voorlichting en communicatie bij patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Sanne Niemer, senior adviseur, Pharos

Sessie-informatie
Heeft u patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden in beeld?
In deze presentatie neemt Pharos u mee in de wereld van de patiënt met beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat zijn patiënten die het om allerlei redenen moeilijk vinden om informatie over gezondheid te vinden, te begrijpen en toe te passen in hun eigen leven.
Ook de oncologische zorg staat bol van moeilijke medische woorden en het omgaan met de ziekte en de behandeling is zwaar voor patiënten, zeker als zij beperkte gezondheidsvaardigheden hebben.
Pharos geeft wat achtergrondinformatie over gezondheidsvaardigheden, vertelt hoe u patiënten die er moeite mee hebben herkent en hoe u hen het best kunt ondersteunen, ook met digitale middelen. De presentatie sluit af met een overzicht van nuttige hulpmiddelen zoals praatkaarten met begrijpelijke tekst.

2.3 Sanne Niemer

2.4 n.t.b.

2.5 Open abstracts

16:00

Pauze

Parallel ronde 3

Van 16:30 uur tot 17:30 uur vindt parallel ronde 3 plaats. U kunt tijdens deze ronde uit de onderstaande sessies kiezen

3.1 TWG Gastro-enterologie

3.2 TWG Hematologie

3.3 TWG Mamma Oncologie

16:30

TWG Pulmonale Oncologie | Wereldcafé pulmonale oncologie

Tineke Lammers, verpleegkundig specialist, OLVG & Ilona Coenen, verpleegkundig specialist, Jeroen Bosch Ziekenhuis

Sessie-informatie
Aan de hand van stellingen, willen we meningen en ideeën van oncologieverpleegkundigen op het gebied van de longoncologie verzamelen waar wij als tumorwerkgroep mee verder kunnen.

Daarnaast willen wij onderzoeken wat de tumor werkgroep longoncologie kan betekenen voor de oncologie verpleegkundige, waar is behoefte aan, hoe kunnen zij aansluiten bij /gebruik maken van de tumorwerkgroep.

Optioneel: Toelichten van de handreiking botgezondheid bij gemetastaseerd longcarcinoom indien deze op dat moment definitief is.

 

16:30

TWG Gyneacologische oncologie | Samenwerken is verantwoordelijkheid nemen, overleggen, afstemmen, respecteren, vertrouwen en veiligheid!

Ankie Krol, verpleegkundig specialist, UMC Utrecht & Camilla Basart, programmamanager Oncomid & Linking pin, Regionale Oncologienetwerken

De bijdrage van een verpleegkundig specialist en een programma manager Oncomid en linking pin Regionale Oncologie netwerken aan het regionale zorgpad en – patiënten informatie voor vrouwen met ovariumcarcinoom in Midden-Nederland.

Sessie-informatie
Steeds meer mensen overleven kanker maar moeten wel dealen met de gevolgen van kanker en de kankerbehandeling. Het is van groot belang om mensen met kanker de juiste zorg te bieden, op de juiste plek door de juiste professionals en als het even kan dicht bij huis en in een team waarin goede samenwerking centraal staat tussen alle professionals van de 0de, 1ste, 2de en 3de lijn.

Dat klinkt mooi en we hebben allemaal wel bepaalde afspraken met een aantal andere professionals maar dit is vaak nog niet geformaliseerd, geïmplementeerd en al helemaal niet duidelijk voor de patiënt. En dan hebben we het nog niet eens over het kostenaspect, marktwerking, de belemmeringen door allerlei regels, ICT’s belemmeringen, data verzamelingsdilemma’s en beperkingen en de wens naar de juiste zorg op de juiste plek en waarde gedreven zorg te bieden!

In deze presentatie laten wij jullie zien hoe “groot” en “klein” elkaar ontmoeten en hoeveel inspiratie dit geeft om hiermee aan de slag te gaan!

 

17:00

TWG Gyneacologische oncologie | Multidisciplinair zorgpad Cervixcarcinoom: een rol voor de verpleegkundige of verpleegkundig specialist

Charlotte Penders, verpleegkundig specialist, MUMC+

Sessie-informatie
Cervixcarcinoom is een ziekte die steeds beter te behandelen is. De overlevingscijfers zijn gunstig. Maar veel patiënten kampen na de behandeling nog langdurig, soms levenslang, met de gevolgen van de behandeling. Hier is gelukkig steeds meer aandacht voor en je ziet langzaam de verschuiving ontstaan van nacontroles naar nazorg. En daar ligt een grote rol weg gelegd voor de verpleegkundige of de verpleegkundig specialist.

3.4 Charlotte Penders

17:30

Afsluiting

18:00

Poster borrel

Tijdens de posterborrel ben je in de gelegenheid om uitgebreider te spreken met de auteurs van de posters.

18:30

Ontvangst en registratie deelnemers

19:00

n.t.b.

21:00

Avondsymposium II Hoe zorg ik dat de patiënt mij goed begrijpt? Omgaan met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Avondsymposium 2 V&VN Oncologiedagen

Datum: dinsdag 21 november 2023

Titel: Hoe zorg ik dat de patiënt mij goed begrijpt? Omgaan met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden

Thema: beperkte gezondheidsvaardigheden en de impact hiervan op de zorg van patiënten (waaronder laaggeletterdheid en de toenemende digitalisering in de zorg). Panelleden: Hoogleraar (theorie), BVN (patiënten perspectief), Verpleegkundige (praktijk), Pharos

Deelname is inclusief buffet

21:30

Afsluitende borrel

woensdag 22 nov

07:30

Ontvangst en registratie deelnemers ontbijtmeetings

07:30

Ontbijtmeeting III Bijwerkingen bij de behandeling van colorectaal carcinoom: strategieën uit de praktijk

Ontbijtsymposium 3 V&VN Oncologiedagen

Datum: woensdag 22 november 2023

Titel: Bijwerkingen bij de behandeling van colorectaal carcinoom: strategieën uit de praktijk

EGFR-remmers, immuun- en chemotherapie zijn geneesmiddelen in het behandeltraject van colorectaal carcinoom. Deze middelen kennen typische en minder typische (mogelijke) bijwerkingen. Tijdens dit ontbijtsymposium worden strategieën besproken om deze bijwerkingen proactief en reactief te managen. Er worden praktische tips en protocollen gedeeld die helpen bij het omgaan met de bijwerkingen van deze behandelingen.

Sprekers:
– Dr. Liselot Valkenburg, medisch oncoloog (Maastricht UMC) – bio Dr. L. Valkenburg-van Iersel
– Nicol Pepels, oncologieverpleegkundige (Maastricht UMC)
– 3e spreker, nader te bepalen

Deze ontbijtmeeting wordt vormgegeven en mede mogelijk gemaakt door Amgen. Deelname is inclusief ontbijt

07:30

NTB

09:00

Ontvangst en registratie deelnemers + opening Beursvloer

10:00

Opening

10:05

Welkom door bestuur V & VN Oncologie

10:15

Hoe toekomstbestendig is de oncologische zorg

11:00

Pauze

11:30

Kankeratlas

12:15

n.t.b.

12:30

Lunch pauze

Lunchmeeting Il

n.t.b.

Poster Pitch sessie 2

Parallel ronde 4

Van 13:30 uur tot 14:30 uur vindt parallel ronde 1 plaats. U kunt tijdens deze ronde uit de onderstaande sessies kiezen

4.1 Informele zorg & Buddyhuis

4.2 Pijn. Wat is de stand van zaken

4.3Zorgen op afstand & Oncomonitor

4.4 Integrative medicine & Integrative nursing

4.5 Open abstracts

14:30

Pauze

Parallel ronde 5

Van 15:00 uur tot 16:00 uur vindt parallel ronde 5 plaats. U kunt tijdens deze ronde uit de onderstaande sessies kiezen.

5.1 Angst bij kanker & Drama driehoek

5.2 Tussenlanders

5.3 TTV: wat kan de zorg thuis bieden? & Regionale oncologiezorgnetwerken, jouw zorg?

15:00

5.3.1 TTV: wat kan de zorg thuis bieden?

15:30

5.3.1 Regionale oncologiezorgnetwerken, jouw zorg?

5.4 Hospicezorg

5.5 Open abstracts

16:00

Pauze

Parallel ronde 6

Van 16:30 uur tot 17:30 uur vindt parallel ronde 6 plaats. U kunt tijdens deze ronde uit de onderstaande sessies kiezen.

6.1 TWG Doelegrichte - en immunotherapie

16:30

6.2 Netwerk 1e lijns Oncologieverpleegkundigen

Sietske van der Veldt, Conny Molenkamp & Ivonne Oomen

Sessie-informatie
Meet and Greet’ je collega in de eerstelijnszorg

Of je nu in het ziekenhuis, in de wijkverpleging of bij de huisarts werkt, hoe leuk is het om je collega oncologieverpleegkundige binnen of buiten je eigen werkveld te ontmoeten!

Wil jij weten welke collega wat doet in de reis die de patiënt aflegt na de diagnose kanker?

“Meet and Greet” je collega oncologieverpleegkundige.

Graag maken we vanuit ons Netwerk Eerstelijns Oncologieverpleegkundigen (NEOV) kennis met jou en je werksetting. We presenteren een aantal praktijkervaringen, waarin successen en fails aan de orde komen. We gaan vooral met elkaar in gesprek over; wat gaat er goed en wat kan beter?

Hebben patiënten en naasten een ‘vast aanspreekpunt oncologie’ dicht bij huis nodig? Is dit de zorg van de oncologieverpleegkundige werkzaam in de eerstelijn? Wat zijn de voor- en nadelen van het werken vanuit een thuiszorgorganisatie of vanuit een huisartsenpraktijk? Wat is nodig om constructief samen te werken met de verwijzende collega’s uit ziekenhuizen? Wat is je rol in de regionale oncologienetwerken? Hoe werken we samen met het informele oncologische zorg aanbod?

Veel vragen om uit te werken. Aan de hand van een aantal stellingen mbt het vast aanspreekpunt oncologie en de regionale oncologiezorgnetwerken nemen we jullie reacties graag mee in de verschillende landelijke projecten. We sluiten af met een uitdagende Pubquiz, met een aantal leuke prijzen!

Doelstelling van deze sessie is om tot een breed gedragen actieplan binnen het NEOV te komen. Resultaten worden met elkaar gedeeld via het online-V&VN platform.

 

“Samenwerken in de oncologische zorg; dichtbij als het kan, ver weg als het moet”

6.3 n.t.b.

6.4 n.t.b.

6.5 n.t.b.

17:30

Afsluitende borrel