arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Maandag 20 november

maandag 20 nov

18:30

Ontvangst en registratie

Avondsymposium l

19:00

Servier I Focus op GE oncologie

Mariette Weterman en Jeanine Roodhart

Tijdens dit symposium ligt de focus op 2 indicaties binnen de GE oncologie: gemetastaseerd / gevorderd cholangio carcinoom en gemetastaseerd colorectaal carcinoom. Voor beiden wordt de laatste stand van wetenschap en de nieuwe inzichten op het gebied van behandeling gepresenteerd. Hierbij is er ook aandacht voor de moleculaire subgroepen die steeds belangrijker worden bij het bepalen van een behandelplan. Uiteindelijk moet deze wetenschappelijke kennis toegepast worden in de praktijk, waarin geen patiënt hetzelfde is. Hoe doen we dit samen zo goed mogelijk voor de patiënt? En hoe en wanneer is moleculaire diagnostiek onderdeel van dit traject?

 

 

 

 

Programma: Focus op GE Oncologie

Voorzitter: Dhr. J. Ouwerkerk, research coördinator oncologie, LUMC, Leiden

Cholangiocarcinoom: de rol van moleculaire diagnostiek bij nieuwe behandelopties

Recent zijn er veel ontwikkelingen geweest op het gebied van cholangiocarcinoom, met name op het gebied van moleculaire subgroepen. Daarmee komt er voor patiënten meer zicht op een 2e lijns behandeloptie. Welke moleculaire subgroepen zijn allemaal relevant (ESMO richtlijn november 2022)? Welke middelen zijn er of worden onderzocht binnen deze groepen? En waar moeten we rekening mee houden in de praktijk om dit voor individuele patiënten in te kunnen zetten?

Spreker: Mevr. Mariette Weterman, MANP, verpleegkundig specialist oncologie, VUMC, Amsterdam

Uitreiking P-Bokaal
Voor het beste patiëntgerichte project wat dit jaar is aangemeld

Colorectaalcarcinoom: de keuzes in het behandelplan

Wat zijn de behandelopties in 1e, 2e, 3e lijn? Hoe en op basis van welke factoren kies je met een individuele patiënt het beste behandelplan? Hoe begeleid je een patiënt gedurende dit hele traject, van de ene behandellijn naar de volgende? Welk onderzoek loopt er nu wat mogelijk veelbelovend is voor de toekomst?

Spreker: Mevr. Jeanine Roodhart, internist-oncoloog, UMCU, Utrecht

Dit avondsymposium wordt vormgegeven en mede mogelijk gemaakt door Servier Nederland Farma B.V.

Deelname is inclusief buffet.

MJ Weterman

Mariette Weterman

Jeanine Roodhart

Jeanine Roodhart

21:30

Afsluitende borrel