arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Ontbijtsymposia

Gesponsorde sessies

De ontbijtsymposia vangen om 08:00 uur aan. Vanaf 07:30 uur is er gelegenheid te ontbijten.

 

 

dinsdag 20 nov

Ontbijtsymposium I: BRCA testen voor erfelijkheid en behandeling bij het ovarium carcinoom, hoe verloopt dit nu in Nederland?

De behandeling van tumoren die grotendeels bij vrouwen voorkomen is volop in ontwikkeling. Er wordt steeds meer bekend over specifieke tumoreigenschappen, waardoor de ontwikkeling van gerichte behandelstrategieën verder mogelijk wordt gemaakt. Zo spelen bij de zogenaamde female cancers o.a. de BRCA genen een belangrijke rol. Hiervoor zijn de zogenoemde PARP-remmers ontwikkeld.

Om een patiënt in aanmerking te laten komen voor die gerichte behandeling is het noodzakelijk om middels de juiste diagnostiek de mutatie aan te tonen.

In deze ontbijtmeeting worden de meest actuele inzichten op het gebied van diagnostiek en behandeling van het ovarium carcinoom gedeeld vanuit een panel van experts. Welke methoden zijn er om BRCA mutaties op te sporen? Wat is het verschil tussen opsporing vanuit tumorweefsel en vanuit bloed, en wat zijn de voor en nadelen? Tevens wordt stilgestaan bij en gediscussieerd over de belangrijke rol die de verpleegkundig specialist en de oncologieverpleegkundige hierin kunnen spelen.

Deze ontbijtmeeting wordt vorm gegeven en mede mogelijk gemaakt door AstraZeneca.
Deelname is inclusief ontbijt

 

 

08:00

Opening door de voorzitter

Jan Ouwerkerk, Researchcoördinator oncologie, LUMC, Leiden

jan

Jan Ouwerkerk

Researchcoördinator oncologie, LUMC, Leiden

08:05

Naleving richtlijn erfelijk en familiar ovarium carcinoom

Clasien Blom, Casemanager (oncologische) gynaecologie in MC Haaglanden, Den Haag

verpleegkundig_specialist_opleiding_blom_van_dijk_c_j_ah_5025_20170307

Clasien Blom

Casemanager (oncologische) gynaecologie in MC Haaglanden, Den Haag

08:35

Validatie en implementatie van BRCA1/2 mutatie screening op ovariumtumor weefsel

Marthe de Jonge, AIOS pathologie, LUMC, Leiden

Foto_oncologie_dagen_MdJ

Marthe de Jonge

AIOS pathologie, LUMC, Leiden

09:05

Nieuwe ontwikkelingen bij behandeling met PARP remmers bij gynaecologische tumoren

Jean-Pierre Sommeijer, Medical advisor AstraZeneca

Jean-Pierre Sommeijer

Jean-Pierre Sommeijer

Medical advisor AstraZeneca

09:25

Afsluiting door de voorzitter

Ontbijtsymposium II: Longkanker 2018, wat is nieuw?

De behandeling van longcarcinoom is volop in ontwikkeling. Steeds meer wordt bekend over specifieke tumoreigenschappen en meer middelen en behandelstrategieën komen beschikbaar om het longcarcinoom te behandelen. Belangrijke nieuwe pijler is hierin de immuuntherapie.

Deze ontbijtmeeting wordt vorm gegeven door de TWG Pulmonale Oncologie en mede mogelijk gemaakt door Bristol-Meyers Squibb.
Deelname is inclusief ontbijt

 

 

08:00

Opening door de voorzitter

Minke Bouma, Verpleegkundig specialist oncologie, Treant Zorggroep, Scheper Ziekenhuis, Emmen

Minke Bouma

Minke Bouma

Verpleegkundig specialist oncologie, Treant Zorggroep, Scheper Ziekenhuis, Emmen

08:05

Immuuntherapie in het kraanwater

Willemijn Theelen, longarts, Antoni van Leeuwenhoek/NKI, Amsterdam

Willemijn Theelen vertelt in deze sessie over nieuwe ontwikkelingen op dit gebied. Wat zijn nieuwe middelen en indicaties? Wat is de plaats in de behandeling, eventueel in combinatie met bestaande middelen en/of strategieën en wat wordt daarvan verwacht. En wat weten we inmiddels over immuuntherapie waarop kan worden voortgebouwd?

Theelen

Willemijn Theelen

longarts, Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut

08:45

Bijwerkingen uit onverwachte hoek

Emmy Harms, Verpleegkundig specialist thoraxoncologie, Antoni van Leeuwenhoek/NKI, Amsterdam

Emmy Harms gaat in op verpleegkundige aspecten van deze nieuwe behandelingen. Wat zijn aandachtspunten bij de zorg aan deze patiënten, hoe zit het met bijwerkingen en hoe daar mee om te gaan? Wat is hierbij de rol van de verpleegkundig specialist?

Emmy Harms

Emmy Harms

verpleegkundig specialist thoraxoncologie, Antoni van Leeuwenhoek/Nederlands Kanker Instituut

09:25

Afsluiting door de voorzitter

woensdag 21 nov

Ontbijtsymposium III: Lets talk about sex, or not……….?

Door meer en steeds betere behandelmogelijkheden van kanker leven we langer. Hierdoor moeten we ook langer leven met de bijwerkingen van de behandelingen. Veranderde seksualiteit is een belangrijk thema. Helaas wordt dit onderwerp niet vaak besproken met patiënten. Waarom is het zo lastig om dit onderwerp in de reguliere zorg voor kankerpatiënten in te bedden?

Daarom een interactieve ontbijtsessie. Seks op de nuchtere maag: informatief, uitdagend én vooral inspirerend………….!

Deze ontbijtmeeting wordt vorm gegeven en mede mogelijk gemaakt door Ipsen Farmaceutica.
Deelname is inclusief ontbijt.

08:00

Opening door de voorzitter

Jan Ouwerkerk, Research coördinator oncologie, LUMC, Leiden

jan

Jan Ouwerkerk

Research coördinator oncologie,LUMC, Leiden

08:05

Met jou zou ik wel een beschuitje willen eten, maar ik weet niet meer hoe…….

Henk Elzevier, Uroloog en seksuoloog, LUMC, Leiden

Henk Elzevier

Henk Elzevier

Uroloog en seksuoloog, LUMC, Leiden

08:40

Veranderingen in de seksualiteit, van weten naar oplossingen vanuit de spreekkamer

Erik van Muilekom, Verpleegkundig specialist urologie, AvL, Amsterdam

Erik van Muilekom

Erik van Muilekom

Verpleegkundig specialist uro-oncologie, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam

09:15

Vragen en Discussie en andere gezichtspunten!

09:25

Afsluiting door de voorzitter

Ontbijtsymposium IV: Gemetastaseerd Castratie Resistent Prostaatcarcinoom anno 2018

De rol van de verpleegkundig specialist in patiënten behandeling en -begeleiding

De veranderingen in de behandelmogelijkheden voor gemetastaseerd prostaatcarcinoom volgen elkaar in rap tempo op. Er zijn meerdere nieuwe opties beschikbaar gekomen voor patiënten bij hormoongevoelig prostaatcarcinoom. Op korte termijn zullen er ook middelen geregistreerd gaan worden voor de behandeling van niet-gemetastaseerd CRPC. Daarnaast is recent de indicatiestelling voor radium-223 aangepast.
Tijdens deze sessie zullen aan de hand van patiënten-casuïstiek de implicaties van deze veranderingen voor de besluitvorming binnen het MDO en de consequenties voor de verpleegkundig specialist worden besproken en bediscussieerd.

Tijdens deze sessie staat het therapiekeuzeproces vanuit het perspectief van de patiënt centraal en wordt de rol van de verpleegkundig specialist hierin besproken en bediscussieerd. Hoe maak je de patiënt verantwoordelijk voor zijn eigen therapie? Wil en kan de patiënt wel regie voeren over zijn ziekte en de belangrijke keuzemomenten? En wat is de rol van de verpleegkundig specialist en ondersteunende programma’s hierin.

L.NL.MKT.10.2018.1976

Deze ontbijtmeeting wordt vorm gegeven en mede mogelijk gemaakt door Bayer B.V.
Deelname is inclusief ontbijt.

 

 

Sprekers:

08:00

Opening door de voorzitter

Natascha Schrama, Verpleegkundig specialist oncologie en hematologie, St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein, Utrecht

Natascha

Natascha Schrama

Verpleegkundig specialist oncologie en hematologie, St. Antoniusziekenhuis Nieuwegein, Utrecht

08:05

Behandeling van gemetastaseerd prostaatcarcinoom; wat zijn de belangrijke nieuwe mogelijkheden en veranderingen

Aart Beeker, internist hemato-oncoloog, Spaarne Gasthuis, Hoofddorp

De veranderingen in de behandelmogelijkheden voor gemetastaseerd prostaatcarcinoom volgen elkaar in rap tempo op.  Er zijn meerdere nieuwe opties beschikbaar gekomen voor patiënten bij hormoongevoelig prostaatcarcinoom. Op korte termijn zullen er ook middelen geregistreerd gaan worden voor de behandeling van niet-gemetastaseerd CRPC.  Daarnaast is recent de indicatiestelling voor radium-223 aangepast.

Tijdens deze sessie zullen aan de hand van patiënten-casuïstiek de implicaties van deze veranderingen voor de besluitvorming binnen het MDO en de consequenties voor de verpleegkundig specialist worden besproken en bediscussieerd.

dhr-aart-beeker-internist-hemato-oncoloog-300×300

Aart Beeker

Internist hemato-oncoloog, Spaarne Gasthuis

08:45

De rol van de verpleegkundig specialist in patiënten behandeling en -begeleiding

Bert van Rixtel, Verpleegkundig specialist Oncologische Urologie en palliatieve zorg, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch

De rol van de verpleegkundig specialist in patiëntenbehandeling en –begeleiding – Bert van Rixtel, Verpleegkundig specialist Oncologische Urologie en palliatieve zorg, Jeroen Bosch Ziekenhuis

Tijdens deze sessie staat het therapiekeuzeproces vanuit het perspectief van de patiënt centraal en wordt de rol van de verpleegkundig specialist hierin besproken en bediscussieerd. Hoe maak je de patiënt verantwoordelijk voor zijn eigen therapie? Wil en kan de patiënt wel regie voeren over zijn ziekte en de belangrijke keuzemomenten? En wat is de rol van de verpleegkundig specialist en ondersteunende programma’s hierin.

L.NL.MKT.10.2018.1976

Bert van Rixtel

Bert van Rixtel

Verpleegkundig specialist Oncologische Urologie en palliatieve zorg, Jeroen Bosch Ziekenhuis, Den Bosch

09:25

Afsluiting door de voorzitter