arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Lunchmeeting 2

Deze lunchmeeting wordt vormgegeven door de Themawerkgroep Immuno/Doelgerichte therapie en mede mogelijk gemaakt door een unrestricted grant van BMS en is inclusief lunch.

Immunotherapie: stand van zaken anno 2021

Immuuntherapie is niet meer weg te denken in de behandeling van kanker en heeft bij verschillende tumorsoorten een plek gekregen in de standaard behandeling.

Dit geldt zowel voor de behandeling van gemetastaseerde ziekte als voor behandeling in de adjuvante behandeling. Klinische trials zijn gaande betreffende de toepassingen in de neo-adjuvante setting en de eerste resultaten zijn hoopvol dat hier ook een plaats is voor immuuntherapie.

Inmiddels zijn er naast de combinatie immuuntherapie en de monotherapieën met anti-PD1 tevens registraties verkregen voor de combinatie van immuuntherapie met andere behandelingen zoals die met tyrosinekinaseremmers bij niercelcarcinoom en die met radiotherapie bij het longcarcinoom.

Tijdens deze lunchsessie wordt er ingegaan op de diverse indicaties voor immuuntherapie. Zowel de nieuwe combinaties bij niercelcarcinoom en longcarcinoom als ook de adjuvante behandelingen bij longcarcinoom en melanoom komen aan bod. Bijwerkingen en management van immuun gerelateerde bijwerkingen en bijwerkingen van combinatiebehandelingen worden besproken, onder andere door casuïstiek.

Inmiddels is er ook meer onderzoek gedaan bij het melanoom naar patiënt gerapporteerde klachten en kwaliteit van leven tijdens immuuntherapie (anti PD-1) en zijn er meer data bekend, onder andere door het gebruik van het Utrecht Symptomen Dagboek (USD). Tijdens deze sessie worden deze onderzoeksgegevens besproken en de implicaties voor de zorg voor patiënten met immuuntherapie komen hierbij aan bod.