arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Lunchmeeting 1

Deze lunchmeeting wordt mogelijk gemaakt door Ipsen Farmaceutica B.V.

Tijdens deze lunchmeeting zullen experts op het gebied van nier en prostaatkanker per tumortype de verschillende therapieën bespreken ( TKI’s, immunotherapie etc. ) Ook komen de behandel algoritmen ( Gemetastaseerd RCC, neo- en adjuvante setting) voorbij. Verder zullen zij bijwerkingen management bespreken a.d.h.v. casuïstiek.

Deze lunchmeeting is inclusief lunch en wordt mede mogelijk gemaakt door Ipsen Farmaceutica B.V.

DR-NL-000057

dinsdag 16 nov

Lunchmeeting 1

Lunchmeeting I: What’ s hot in uro-oncologie: Stand van zaken, toekomstperspectief nier- en prostaatkanker en management van bijwerkingen

Voorzitter: Erik van Muilekom, verpleegkundig specialist MANP, Antoni van Leeuwenhoek, Amsterdam