arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Abstract indienen

Verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten die betrokken zijn bij een project, wetenschappelijk onderzoek of andere interessante ontwikkeling op oncologisch vakgebied nodigen wij namens de congrescommissie van harte uit een abstract in te sturen voor een presentatie tijdens de V&VN Oncologiedagen 2020. Je hebt tot maandag 8 juni aanstaande de tijd om jouw abstract te schrijven en in te dienen. Wie weet win jij de volgende posterprijs!

De congrescommissie van de V&VN Oncologiedagen is momenteel drukdoende om te kijken in welke vorm de V&VN Oncologiedagen 2020 kunnen plaatsvinden. Uiteraard worden hierbij de richtlijnen van het RIVM rondom COVID-19 in acht genomen. We hopen u hierover op korte termijn te informeren, waarnaar aanvullende informatie volgt over het indien proces voor abstracts.

In het programma van de 38e V&VN Oncologiedagen is veel ruimte voor wetenschappelijke inbreng!

Een inzending impliceert dat:

 • De auteur instemt met publicatie van het abstract op de website en mobiele app van de V&VN Oncologiedagen
 • De inzender houdt zich beschikbaar voor presentatie tijdens één van de V & VN Oncologiedagen. Wanneer dit van toepassing is, wordt de auteur hier uiterlijk in september over bericht.
 • Bij acceptatie dient de presenter zich in te schrijven als reguliere deelnemer (je bent dus niet vrijgesteld van inschrijfkosten!)

Zo maak je een abstract

Een abstract is een samenvatting van een project binnen jouw instelling, een wetenschappelijk onderzoek of een ander interessante ontwikkeling binnen oncologisch vakgebied, waarbij jij betrokken bent (geweest). Een abstract is volgens een vaste structuur opgebouwd en betreft maximaal 500 woorden.

 1. Onderwerp/aanleiding
  Waar gaat het onderwerp over? Waarom is dit onderwerp onderzocht of opgepakt?
 2. Probleem-/vraagstelling
  Wat is de probleem- of vraagstelling?
 3. Methode
  Wat is het plan van aanpak? (ipv Hoe ben je aan de slag gegaan?) Welke hulpmiddelen/bronnen zijn er gebruikt? Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan literatuuronderzoek, enquête, patiëntinterview, etc.
 4. Resultaten
  Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van het project, onderzoek of ontwikkeling? De resultaten beschrijf je aan de hand van objectieve bevindingen.
 5. Discussie/conclusie
  Waarom zijn de bevindingen van het project, onderzoek of ontwikkeling belangrijk? Wat zijn de mogelijke implicaties? De conclusies worden ondersteund door de hiervoor beschreven resultaten
 6. Literatuur
  Gelieve aan te geven op basis van welke literatuur het onderzoek tot stand is gekomen.
 7. Aanbeveling (optioneel)
  Welke duidelijke aanbeveling komt er naar voren uit het project, onderzoek of ontwikkeling?
Begin nu met schrijven en dien je abstract voor 8 juni in!
TIP: Denk niet te moeilijk en wees concreet!

De presentatie

Als je je abstract hebt geschreven, kun je deze op verschillende manieren presenteren:

 • als poster
  Op een laagdrempelige wijze is er tijdens de pauzes de gelegenheid om met collegae kennis en ervaring uit te wisselen bij jouw poster! 
 • als posterpitch, waarbij je de poster kort toelicht (pitch)
  De bedoeling is dat jij als auteur / co-auteur van de poster een korte (maar krachtige, max. 2 minuten) presentatie geeft over je poster/onderzoek. Hiervoor wordt een platform aangeboden tijdens de V&VN Oncologiedagen
 • als oral presentatie, waarbij je een presentatie (15 minuten, waarvan 12 minuten spreektijd) geeft binnen het (congres)programma.

Je bepaalt zelf naar welke presentatievorm je voorkeur uitgaat. Dat kun je aangeven bij het indienen van het abstract. De beoordelingscommissie probeert rekening te houden met je voorkeur! Tevens kun je aangegeven of je gebruik wenst te maken van de poster print service.

Poster Print Service
Als extra service bieden wij aan om jouw poster te printen op voorhand. Zo hoef je deze niet ongemakkelijk mee te vervoeren en hangt deze al klaar bij aankomst. Deadline aanleveren poster als PDF (formaat A0): maandag 26 oktober.

Beoordelingcriteria

Alle ingezonden abstracts worden beoordeeld door de commissieleden van de V&VN Oncologiedagen aan de hand van vaststaande criteria, zie hieronder:

 1. Kwaliteit abstract
  – bevat het abstract de essentiële onderdelen en zijn deze voldoende helder beschreven?
  – achtergrond van het probleem/aanleiding van het onderzoek
  – doel van het onderzoek/verbeterplan
  – methoden/interventies/plan van aanpak
  – beschrijving onderzoekspopulatie
  – resultaten
  – aanbevelingen voor de praktijk
 2. Is het onderwerp klinisch relevant voor verpleegkundige/VS?
  Richt het abstract zich op een probleem van de beroepspraktijk van de verpleegkundige/VS?
 3. Innovatief/originaliteit
  Geeft het abstract een innovatieve benadering van het probleem?
 4. Resultaten toepasbaar (maatschappelijke relevantie)
  Zijn de resultaten toepasbaar in de dagelijkse uitvoering van de zorg
 5. Actualiteit
  Speelt het onderwerp in op huidige/recente ontwikkelingen binnen de zorg

De bevindingen worden eind juni 2020 teruggekoppeld naar degene die het abstract heeft ingediend. Zo krijg je ruimschoots de gelegenheid om de inzending te optimaliseren, voordat deze wordt gepresenteerd aan de bezoekers van de Oncologiedagen. Alle abstracts in de vorm van een poster (pitch) dingen mee naar de posterprijs, die jaarlijks wordt uitgereikt op het congres.