arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Abstracts

Wij danken iedereen die een programma bijdrage heeft ingestuurd voor zijn/haar waardevolle bijdrage! Momenteel vindt het beoordelingsproces plaats en worden indieners zo snel mogelijk geïnformeerd over de besluitvorming.  

In het programma van de 37e V&VN Oncologiedagen is veel ruimte voor wetenschappelijke inbreng!

Ben je betrokken bij een project, wetenschappelijk onderzoek of andere interessante ontwikkeling op oncologisch vakgebied? De V&VN congrescommissie nodigt je van harte uit om je opgedane kennis en kunde in de vorm van een abstract te delen met je collegaverpleegkundigen tijdens de Oncologiedagen 2019. Je hebt tot 8 juni as de tijd om jouw abstract te schrijven en in te dienen. Wie weet win jij de volgende posterprijs!

Zo maak je een abstract

Een abstract is een samenvatting van een project binnen jouw instelling, een wetenschappelijk onderzoek of een ander interessante ontwikkeling binnen oncologisch vakgebied, waarbij jij betrokken bent (geweest). Een abstract is volgens een vaste structuur opgebouwd en betreft maximaal 500 woorden.

 1. Onderwerp/aanleiding
  Waar gaat het onderwerp over? Waarom is dit onderwerp onderzocht of opgepakt?
 2. Probleem-/vraagstelling
  Wat is de probleem- of vraagstelling?
 3. Methode
  Wat is het plan van aanpak? (ipv Hoe ben je aan de slag gegaan?) Welke hulpmiddelen/bronnen zijn er gebruikt? Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan literatuuronderzoek, enquête, patiëntinterview, etc.
 4. Resultaten
  Wat zijn de belangrijkste uitkomsten van het project, onderzoek of ontwikkeling? De resultaten beschrijf je aan de hand van objectieve bevindingen.
 5. Discussie/conclusie
  Waarom zijn de bevindingen van het project, onderzoek of ontwikkeling belangrijk? Wat zijn de mogelijke implicaties? De conclusies worden ondersteund door de hiervoor beschreven resultaten
 6. Aanbeveling (optioneel)
  Welke duidelijke aanbeveling komt er naar voren uit het project, onderzoek of ontwikkeling?
 7. CanMeds- competenties
  Op welke CanMeds-competentie(s) heeft het project, onderzoek of ontwikkeling betrekking?
  Meer informatie over de CanMeds-competenties kun je vinden op de website van Kwaliteitsregiter V&VN.
Begin nu met schrijven en dien je abstract voor 8 juni in!
TIP: Denk niet te moeilijk en wees concreet!

De presentatie

Als je je abstract hebt geschreven, kun je deze op verschillende manieren presenteren:

 • als poster
  Op een laagdrempelige wijze is er tijdens de pauzes de gelegenheid om met collegae kennis en ervaring uit te wisselen bij jou poster! 
 • als posterpitch, waarbij je de poster kort toelicht (pitch)
  De bedoeling is dat jij als auteur / co-auteur van de poster een korte (maar krachtige) presentatie geeft over je poster/onderzoek. Hiervoor wordt een platform aangeboden tijdens de V&VN Oncologiedagen
 • als oral presentatie, waarbij je een korte presentatie geeft binnen het (congres)programma.

Je bepaalt zelf naar welke presentatievorm je voorkeur uitgaat. Dat kun je aangeven bij het indienen van het abstract. De beoordelingscommissie probeert rekening te houden met je voorkeur!

Beoordeling

Alle ingezonden abstracts worden beoordeeld door de commissieleden van de V&VN Oncologiedagen aan de hand van vaststaande criteria. Ze kijken met name
naar de relevantie van het onderwerp, de samenhang van de abstract en de bijdrage van het project, onderzoek of ontwikkeling aan het verpleegkundig inzicht.

De bevindingen worden eind juni 2019 teruggekoppeld naar degene die het abstracte heeft ingediend. Zo krijg je ruimschoots de gelegenheid om de inzending te optimaliseren, voordat deze wordt gepresenteerd aan de bezoekers van de Oncologiedagen. Alle abstracts in de vorm van een poster (pitch) dingen mee naar de posterprijs, die jaarlijks wordt uitgereikt op het congres.