arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Abstracts

Wij danken alle Verpleegkundigen en Verpleegkundig Specialisten die een programma bijdrage hebben ingezonden hartelijk

Overzicht geselecteerd abstracts

Open abstracts
O01 Ondersteunen van patiënten met ongeneeslijke kanker in hun behandelkeuze: de ontwikkeling en evaluatie van een blended learning over ‘samen beslissen’ voor verpleegkundigen
O02 Behandeling van een aanpassingsstoornis bij mensen die kanker hebben gehad
O03 Zorg in de laatste levensjaren: het belang van vroegtijdig gestructureerd vastleggen van proactieve zorg in de oncologie
O04 Positief denken bij mensen met kanker. Een kwalitatieve studie naar de betekenis van positief denken bij mensen met kanker die curatief worden behandeld
O05 Voedingsinname na een oesophaguscardiaresectie: evaluatie van een nieuw voedingsprotocol
O06 Verschillen in zorgervaringen tussen patiënten met een zeldzame kanker en patiënten met een niet-zeldzame kanker: resultaten van een landelijk cross-sectioneel onderzoek
O08 SILENCE studie: ervaringen rondom en de betekenis van het hebben van vagina-, vulva-, penis-, of anuskanker
O09 Oncologische nazorg in de huisartspraktijk: Een POH Oncologie
O10 Thuisconsulten Specialistische Palliatieve Zorg door consulenten van het intramurale palliatieve team: een beschrijvende studie naar de ervaringen van patiënt, naasten en de huisarts.
O11 Het individuele nazorgplan voor de oncologiepatiënt in de praktijk.
O12 Een leidraad voor het toedienen en bekostigen van oncolytica thuis
O13 Patiënt-gerapporteerde symptoom monitoring bij patiënten met longkanker.
O14 Neuropathie, informeren, herkennen en erkennen
O15 Een 6-staps benadering van bijwerkingen
O16 De impact van vaatirritatie door anthracycline bevattende chemotherapie Een kwalitatief onderzoek naar ervaringen van patiënten met borstkanker

Poster Pitches
PP01 Nazorg op maat: een praktijkgericht onderzoek naar de best passende interventie(s) om nazorg op maat aan te bieden aan patiënten met een hormoongevoelig mammacarcinoom.
PP02 Voedingsadviezen en training als voorbereiding op een operatie voor patiënten met slokdarmkanker
PP03 Aanspreekpunt urologische oncologie
PP04 “Mission possible” escaperoom veilig werken met cytostatica
PP05 Frequently missed care needs in oncology units reported by nursing staff and patients: A systematic review of cross-sectional studies
PP06 Niemand meer in de kou door de regionale Wegwijzer bij Kanker
PP07 Pilot ontbijtbuffet op oncologische en gastro-intestinale chirurgie afdeling voor vroege mobilisatie en hogere voedingsinname
PP08 Interventies van invloed op de psychosociale last bij zorgvragers met prostaatkanker tijdens Actief Volgen.

Poster Borrel
P01 AYA zorg en de oncologische dagbehandeling
P02 Kanker raakt heel je leven
P03 Chemotherapie thuis, een succesvolle samenwerking tussen Bravis ziekenhuis en Allerzorg.
P04 Ondersteuningsconsulent; een must in de oncologische zorg!
P05 De prevalentie en intensiteit van late effecten bij patiënten met zaadbalkanker, een eerste stap in instrumentontwikkeling.

Presentatie types

  • poster
    Op een laagdrempelige wijze is er tijdens de pauzes de gelegenheid om met collegae kennis en ervaring uit te wisselen bij jouw poster! 
  • posterpitch, waarbij je de poster kort toelicht (pitch)
    De bedoeling is dat jij als auteur / co-auteur van de poster een korte (maar krachtige, max. 3 minuten) presentatie geeft over je poster/onderzoek. Hiervoor wordt een platform aangeboden tijdens de V&VN Oncologiedagen
  • oral presentatie, waarbij je een presentatie (15 minuten, waarvan 12 minuten spreektijd) geeft binnen het (congres)programma.